Status

Produktionslyftet lyfter Lidköping Energi

För 18 månader sedan påbörjade Lidköping Energi en förbättringsresa tillsammans med Produktionslyftet och nu har vår leankoordinator Johan Ekblad vunnit pris - Årets Produktionstekniker!

MOTIVERING ÅRETS PRODUKTIONSTEKNIKER:
Med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator har Johan utvecklat och implementerat företagets produktionssystem och givit det en unik utformning där alla kan bidra. Han visar på ett nytt, innovativt sätt hur mjuka frågor kan kombineras med hårda tekniska lösningar och lyckas på det sättet engagera medarbetare i hela företaget. 

https://idcab.se/nyheter/stort-grattis-arets-produktionstekniker/

Produktionslyftet får stöd från flera viktiga aktörer inom svensk industri och näringsliv. Bakom programmet står IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova, Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Målsättningen är att öka företagens konkurrenskraft, förbättra produktiviteten och effektiviteten samt stärka företagens förmåga att anpassa sig till förändringar och innovationer. Programmet använder en rad metoder och verktyg, inklusive implementering av Lean-principer för att minska slöseri, förbättra flödet och öka värdeskapandet.

Vi ser framåt mot vår fortsatta resa, där vi möjliggör samhällsomställningen genom att kunna leverera kostnadseffektiv och klimatsmart energi till våra kunder.

 

Nytt Klimatbokslut

Två barn pockar skräp

Klimatbokslut för 2023

Vi har tagit fram Klimatbokslut sedan 2018 i samarbete med, Profu, ett oberoende konsult- och forskningsföretag . Klimatbokslutet hjälper till att identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats över tid och var framtida åtgärder bör vidtas för att ytterligare minska klimatpåverkan. Bokslutet ger en omfattande bild av Lidköping energis klimatpåverkan, inte bara genom att presentera företagets egna utsläpp, utan också genom att belysa hur företaget bidrar till att undvika ytterligare utsläpp i samhället.

Läs hela klimatbokslutet här: Klimatbokslut 2023

 

Vi söker sommarjobbare!

Snart är det sommar igen och Lidköping energi söker ca 10 stycken semestervikarier.

Vi söker dig som vill arbeta hos oss i sommar med drift, bränsleberedning eller industristäd. Utifrån dina tidigare kunskaper matchas din ansökan mot de olika arbetsuppgifterna. Du som semestervikarie hos oss i sommar får möjlighet att testa på ett yrke, knyta viktiga kontakter för framtiden men framförallt göra skillnad för oss på Lidköping Energi.

Läs mer om tjänsten och sök sommarjobb här: Semestervikarie Lidköping Energi

 

Fortsatt medlemskap i Prisdialogen 2024

Grafisk bild på Prisdialog med pratrutor.

Lidköping Energi har beviljats förlängt medlemskap i Prisdialogen och har varit med sedan 2018.  Det kan konstateras att händelserna i omvärlden har fått stora konsekvenser, bl.a. är den allmänna inflationen hög, bränsleprisuppgångarna ännu högre och marknaderna turbulenta. Det är därför än viktigare än tidigare att samrådsprocessen byggs kring god dialog, transparens och en tydlig kommunikation. Prisdialogens funktion är viktigare nu än någonsin.

Den genomsnittliga prisökningen på fjärrvärme för de medlemmar som hittills beviljats medlemskap i Prisdialogen för 2024 är 9,3 procent. För följande två år prognostiserar medlemmarna i genomsnitt en årlig höjning runt 5 procent. Spridningen mellan medlemmarnas prisökning för 2024 är stor, mellan 0-22 procent.

Lidköping Energi höjer taxan med 12% nästa år men har under flera år endast haft mindre justeringar.

2024+12% samtliga prisgrupper
2023+4 % samtliga prisgrupper
2022+1% prisgrupp 4&5
2021-
2020+1% prisgrupp 4&5
2019-
2018-

prisgrupp 1: villor, prisgrupp 2: kommersiella fastigheter 0-10 kW, prisgrupp 3:kommersiella 11-41 kW, prisgrupp 4: 42-163 kW, prisgrupp 5: <163 kW

För att få vara medlem i Prisdialogen ska fjärrvärmebolaget ha en s.k. Prisändringsmodell samt att samråden med kundrepresentanter protokollförs. Dokumenten ska därefter granskas och Prisdialogens styrelse ska godkänna att processen har följts för dialog med kunder om prisändringar.

Här kan ni ta del av vår Prisändringsmodell och protokoll från samråd med kundrepresentanter.

Prisändringsmodell 2024

Samrådsprotokoll