Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för lidkopingenergi.se

Lidköping Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Lidköping Energi AB uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lidköping Energi ´s webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

• skicka e-post till info@lidkopingenergi.se
• ring 0510-77 02 61

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

• Felmeddelanden i formulären kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare.
• Vi använder på enskilda sidor tabeller när vi presenterar priser. Tabellerna kan i vissa fall inte uppfattas av skärmläsare eller kunna tabbas igenom.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vissa dokument som är publicerade före den 23 september 2019.
Hur vi testat webbplatsen

Concil – House of Marketing har gjort en oberoende granskning av lidkopingenergi.se.
Senaste bedömningen gjordes den 29 oktober 2020 och är godkänd av Frida Andersson, Marknadskoordinator.

Granskningsmetod

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 oktober 2020.

Skicka in dina synpunkter