Energirådgivning

Din fjärrvärmecentral kräver inte mycket underhåll. Men det är ändå bra att känna till vissa saker. Här följer några tips för hur du kan kontrollera och underhålla din fjärrvärme samt använda energin på rätt sätt.

Om det är något du undrar över är du alltid välkommen att kontakta vår felanmälan:
VARDAGAR 07-16: 0510-77 01 82 EFTER KONTORSTID: 0510-77 11 00

Önskar du opartisk energirådgivning finns Kommunens Energirådgivare för dig. Du kan också få information och rådgivning av Energimyndigheten. 

 

Checklista för dig i villa

 

Lufta elementen

 
Luft i det sekundära systemet (värmesystemet) kan skapa svårigheter för vattnet att cirkulera, vilket kan medföra att du får ojämn värme i din fastighet. Dessutom kan luften skapa irriterande oljud.

  1. Stäng av din cirkulationspump genom att bryta strömmen till växlaren. Antingen har du en strömbrytare intill på väggen eller en enkel stickpropp att dra ur väggen.
  2. Vänta ca. 10 minuter så att luften stiger uppåt i fastigheten.
  3. Lufta elementen med hjälp av en luftningsnyckel. Håll en mugg eller ett glas under och börja längst ner i fastigheten. Elementet är färdigluftat när det börjar komma vatten.
  4. Efter luftning kontrollerar du din tryckmätare på värmeväxlaren. Den ska stå på minst 1 bar. Är den lägre behöver du fylla på vatten i systemet genom att vrida på påfyllningsventilen (se manualer längre ner).
  5. Sätt på cirkulationspumpen igen.
  6. Processen kan behöva göras om flera gånger. Vänta i så fall en vecka.

 

 

 

 

 

 

Justera termostaterna

Elementen fastnar ibland i stängt läge efter att ha varit stängda under sommaren. Du bör därför öppna och stänga termostatet helt 2-3 gånger varje höst. Då hjälper du termostaten att öppna. Termostaternas utgångsläge bör vara helt öppet läge. Vrid ner dem i de rum där du önskar ha en svalare temperatur, till exempel i sovrummet (man sover bättre i ett svalt sovrum) eller förrådet. Blir det för varmt i rummen där du har fullt öppna termostat tyder det på att värmekurvan inte är optimerad, eller att det går ut för mycket värme i fastigheten. Då kan man justera ner värmen från värmeväxlaren.

Täta fönster och dörrar.

Med täta fönster och dörrar, samt god isolering kan du spara energi i fastigheten.

Tilläggsisolera, till exempel på vinden.

Är isoleringen tillräcklig? Den bör vara 50 centimeter tjock. Är den inte det kan det löna sig att tilläggsisolera upp till 50 centimeter.

Ska du byta fönster?

Välj då energieffektiva fönster med ett lågt U-värde.
Fönstren är, tillsammans med balkong- eller verandadörren ofta de platser i en fastighet där det läcker mest värme.

Om du ska bygga till eller bygga nytt:

Försök att hitta ett soligt och vindskyddat läge till ditt till- eller nybygge. Det kan påverka husets uppvärmningsbehov markant. Välj mindre fönster på fasader som vetter mot norr och energismarta val av isolering och fasadmaterial.

Ha rätt temperatur hemma.

Ha det inte varmare än du behöver hemma. Värmen i en fastighet står för en stor del av energiförbrukningen. Så bara genom att sänka temperaturen en grad kan du spara energi.

Bild på router.

Få bättre kontroll med appstyrning.

Med appstyrning av din fjärrvärmecentral kan du få bättre kontroll över din värme hemma. Dessutom kan du planera och sänka temperaturen under semestern, samt styra ditt system på distans. Appstyrning ingår i vårt serviceavtal Trygg Värme.

SERVICEAVTAL

Boka engångsbesiktning

Mycket kan du göra själv. Men ibland behöver centralen en riktig genomgång. Vi hjälper dig gärna och erbjuder engångsbesiktning av din fjärrvärmecentral. Då gör vi bland annat följande:

Kontroll värmekurvor
Injustering av värmekurva samt information om hur du optimerar din värmekurva i reglercentralen.

Kontroll cirkulationspump
Rengöra filter
Rengöra filter primär och sekundärfilter

Justera tryck
Kontroll av expansionskärl och förtryck

Kontroll av säkerhetsventiler

Injustering av varmvatten

BOKA BESIKTNING SERVICEAVTAL