Produktionslyftet lyfter Lidköping Energi

För 18 månader sedan påbörjade Lidköping Energi en förbättringsresa tillsammans med Produktionslyftet och nu har vår leankoordinator Johan Ekblad vunnit pris - Årets Produktionstekniker!

MOTIVERING ÅRETS PRODUKTIONSTEKNIKER:
Med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator har Johan utvecklat och implementerat företagets produktionssystem och givit det en unik utformning där alla kan bidra. Han visar på ett nytt, innovativt sätt hur mjuka frågor kan kombineras med hårda tekniska lösningar och lyckas på det sättet engagera medarbetare i hela företaget. 

https://idcab.se/nyheter/stort-grattis-arets-produktionstekniker/

Produktionslyftet får stöd från flera viktiga aktörer inom svensk industri och näringsliv. Bakom programmet står IF Metall, Teknikföretagen, Vinnova, Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) och RISE (Research Institutes of Sweden).

Målsättningen är att öka företagens konkurrenskraft, förbättra produktiviteten och effektiviteten samt stärka företagens förmåga att anpassa sig till förändringar och innovationer. Programmet använder en rad metoder och verktyg, inklusive implementering av Lean-principer för att minska slöseri, förbättra flödet och öka värdeskapandet.

Vi ser framåt mot vår fortsatta resa, där vi möjliggör samhällsomställningen genom att kunna leverera kostnadseffektiv och klimatsmart energi till våra kunder.