För installatörer

För installatörer

För att få större insikt i vad som monteras in i vårt fjärrvärmenät samt att säkerställa att komponenterna är rätt dimensionerade, vill vi ha uppgifter vid nyinstallation eller byte av fjärrvärmecentralen . Kontakta oss i god tid innan projektet startar och efter genomförd installation då vi gör en slutbesiktning.

0510-77 02 86, conny.fogelqvist@lidkopingenergi.se

Här kan du hitta information om tekniska bestämmelser och lokala anvisningar. 

Lokala anvisningar för fjärrvärmecentraler, Lidköping Energi

Lokala anvisningar för fjärrvärmecentraler Lidköping Energi(pdf)

F:101 Fjärrvärmecentralen utförande och installation, Energiföretagen Sverige

 F:101 Fjärrvärmecentralen utförande och installation(pdf)