Flyttanmälan

Anmäl ägarbyte

 
Ska du flytta?
 

När du ska flytta in eller ut ur en fastighet med fjärrvärme är det bra om vi får reda på det i god tid.
Använd formulären nedan eller ring oss på telefonnummer 0510-77 02 61 så hjälper vi dig.

Privat

 

Jag ska flytta ut ur en fastighet med fjärrvärme.

Jag ska flytta in i en fastighet med fjärrvärme.

Företag

 

Jag ska flytta ut ur en fastighet med fjärrvärme.

Jag ska flytta in i en fastighet med fjärrvärme.

Hantering av personuppgifter. Lidköping Energi (leverantören) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten/näringsidkaren eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören. Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.