Mätarbyte

Mätarbyte i fjärrvärmecentralen

 
I din fjärrvärmecentral sitter en mätare som registrerar din förbrukning. En gång per dygn läser vi av din fjärrvärmeanvändning. Enligt lag ska fjärrvärmemätaren bytas ut vart tionde år. På så vis kan vi garantera att mätaren visar rätt förbrukning och att du faktureras rätt summa.

Ny partner för mätarbyten

Från och med hösten 2018 är Hydrostandard Mätteknik AB, certifierade mätarmontörer, vår samarbetspartner för mätarbyten. Inför mätarbyten tar de kontakt med dig för att boka in en tid för hembesök. Vid hembesöket kommer personalen från Hydrostandard Mätteknik AB att kunna identifiera sig med legitimation. Dessutom kommer deras fordon att vara märkta med Lidköping Energis logotyp. Mätarbytet innebär ingen kostnad för dig.

Mer information om Hydrostandard hittar du på deras hemsida