Priser & Villkor Företag

Priser 2024

Energiavgift [öre/kWh] Effektavgift [kr/kW och år] Fast avgift [kr/år]
Prisgruppdec-marapr-maj sep-novjun-aug
2. Kommersiella 0-10 kW45,635,717,21 6810
3. Kommersiella 11-41 kW45,635,717,213423 397
4. Kommersiella 42-163 kW48,137,418,0116110 291
5. Kommersiella >163 kW48,137,418,0109820583

Alla priser exkl. moms
Min. effekt 3kW

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh21 kW64 292 kr1 342 x 21 kW = 28 182 kr3 397 kr32 720 kr
193 MWh54 kW156 060 kr1 161 x 54 kW = 62 694 kr10 291 kr83 075 kr
500 MWh142 kW390 373 kr1 161 x 142 kW = 164 862 kr10 291 kr215 220 kr
1 000 MWh278 kW756 267 kr1 098 x 278 kW = 305 244 kr20 583kr430 440 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
80 MWh27 kW72 805 kr1 342 x 27 kW = 36 234 kr3 397 kr33 174 kr
193 MWh71 kW176 959 kr1 161 x 71 kW = 82 431 kr10 291 kr84 237 kr
500 MWh190 kW447 433 kr1 098 x 190 kW = 208 620 kr20 583 kr218 230 kr
1 000 MWh380 kW874 283 kr1 098 x 380 kW = 417 240 kr20 583 kr436 460 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


 

Hur bestäms den abonnerade effekten?


Läs mer

Den abonnerade effekten baseras på den verkliga effektförbrukning din fastighet har på vintern (december – februari). Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar energiförbrukningen när det är som kallast.

En detaljerad beskrivning av prismodellen samt hur den abonnerade effekten räknas ut för kommersiella kunder hittar du här.


Vår prismodell


Läs mer

Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund, Lidköping Ener och miljön på.

Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive fastighetsägare, företag, offentlig förvaltning och villaägare.

En detaljerad beskrivning av  prismodellen för kommersiella kunder hittar du här.


 

Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för näringslivsfastighet.
Läs här.

Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.