Priser & Villkor Företag

<10 kW (exkl. moms)

Energipris
December till mars:
39,0
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,5
öre/kWh

 Juni till augusti
14,7
öre/MWh


Effektkostnad

1 564
kronor/kW och år


Fast kostnad

0
kronor/år

11-41 kW (exkl. moms)

Energipris
December till mars:
39,0
öre/kWh

April till maj och
september till november:
30,5
öre/kWh

 Juni till augusti
14,7
öre/kWh


Effektkostnad

1 248
kronor/kW och år


Fast kostnad

3 160
kronor/år

42-163 kW (exkl. moms)

Energipris
December till mars:
41,1
öre/kWh

April till maj och
september till november:
32,0
öre/kWh

 Juni till augusti
15,4
öre/kWh


Effektkostnad

1 080
kronor/kW och år


Fast kostnad

9 573
kronor/år

>163 kW (exkl. moms)

Energipris
December till mars:
41,1
öre/kWh

April till maj och
september till november:
32,0
öre/kWh

 Juni till augusti
15,4
öre/kWh


Effektkostnad

1021
kronor/kW och år


Fast kostnad

19 147
kronor/år

EXEMPELKUNDER FLERBOSTADSHUS

Årlig förbrukning
Ab. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh21 kW57 342 kr1 248 x 21 kW = 26 208 kr3 160 kr27 974 kr
193 MWh54 kW138 909 kr1 080 x 54 kW = 58 320 kr 9 573 kr71 016 kr
500 MWh142 kW346 913 kr1 080 x 142 kW = 153 360 kr 9 573 kr183 980 kr
1 000 MWh278 kW670 945 kr1021 x 278 kW = 283 838 kr19 147kr367 960 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


EXEMPELKUNDER LOKALER

Årlig förbrukning
Ab. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast avgift
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
80 MWh27 kW65 219 kr1 248 x 27 kW = 33 696 kr3 160 kr28 363 kr
193 MWh71 kW158 261 kr1 080 x 71 kW = 76 680 kr9 573kr72 008 kr
500 MWh190 kW399 687 kr1 021 x 190 kW = 193 990 kr19 147 kr186 550 kr
1 000 MWh380 kW780 227 kr1021 x 380 kW = 387 980 kr19 147 kr373 100 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. 


 

Hur bestäms den abonnerade effekten?


Läs mer

Den abonnerade effekten baseras på den verkliga effektförbrukning din fastighet har på vintern (december – februari). Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar energiförbrukningen när det är som kallast.

En detaljerad beskrivning av prismodellen samt hur den abonnerade effekten räknas ut för kommersiella kunder hittar du här.


Vår prismodell


Läs mer

Den 1 juli 2015 infördes en ny prismodell för fjärrvärme i Lidköping som är mer rättvis än tidigare modell och som syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund, Lidköping Ener och miljön på.

Den nya prismodellen är framtagen i samråd med representanter från alla våra kundgrupper, inklusive fastighetsägare, företag, offentlig förvaltning och villaägare.

En detaljerad beskrivning av  prismodellen för kommersiella kunder hittar du här.


 

Allmänna avtalsvillkor för näringslivsfastighet


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för näringslivsfastighet.
Läs här.

Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. I vissa fall ansluter vi även fastigheter utanför befintligt fjärrvärmeområde. En bedömning görs då för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som fastighetsägaren beställer värmeväxlare av värmeverket eller den rörfirma du valt för installationen och rördragning inne i fastigheten. Efter att värmeverket anslutit fastigheten till fjärrvärmenätet och rörfirman installerat växlaren görs en besiktning av anläggningen. Därefter släpps värmen på och återställning av mark sker.