Prisdialogen

Stolta medlemmar av Prisdialogen

Lidköping Energi har varit medlemmar av Prisdialogen sedan 2018. Syftet med Prisdialogen är att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretaget och dess kunder. Vi vill att ni som kund hos oss ska ges möjlighet till större insyn och möjlighet att föra dialog kring vår prissättning av fjärrvärme.

Det här är Prisdialogen

Prisdialogen är ett system för att stärka kundernas ställning gentemot fjärrvärmeleverantören och ge stabila, förutsägbara och rimliga priser på Fjärrvärme. Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige står tillsammans bakom Prisdialogen.

Så här går det till

En prisdialog genomföras varje år. Syftet är att uppdatera den lokala prisändringsmodellen och gå igenom nästa års prisändring samt ge prognos för kommande år. Lidköping Energi håller minst två samrådsmöten med representanter för lokala kunder. Därefter sker en central prövning där Prisdialogens kansli granskar underlaget för att säkerställa att prisdialogen skett på rätt sätt. Därefter beslutar styrelsen för Prisdialogen om Lidköping Energi får tillträde eller inte till Prisdialogen.

Nytt medlemskap söks varje år.
Medlemsbevis Prisdialogen 2024

Prisändringsmodell

Lidköping Energis prisändringsmodell är främst baserad på verksamhetens kostnader i kombination med hänsyn till konkurrenssituationen på värmemarknaden. Det innebär att kostnaderna för våra kunder ska täcka de kostnader vi har för att leverera trygg, enkel och hållbar fjärrvärme till våra över 4.000 kunder.

• Vår målsättning är att vara ett konkurrenskraftigt energialternativ i det långa perspektivet.

• Långsiktighet och stabilitet i prisnivån eftersträvas.

• Prismodellen ska ge kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

• Lidköping Energi vill stärka sitt förtroendekapital och därför ska fjärrvärmepriset sättas i dialog med våra kunder.

Fördelning av kostnader

Intresseanmälan Prisdialog

Vi vill gärna att fler närvarar vid våra möten. Är du intresserad?

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan. En inbjudan kommer sedan att skickas så fort datumet för mötet är bestämt. Prisdialogen brukar äga rum i mars och juni.