Konsumenträttigheter

Dina rättigheter som konsument

Du är viktig för oss. Vi strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd och att du känner att du får den hjälp du behöver. Om vi gjort något fel eller om du är missnöjd med hur vi hanterat ditt ärende vill vi att du hör av dig till oss.

Vi ser positivt på feedback då den ger oss chansen att bli ännu bättre.

Så här lämnar du klagomål

 
Om du har frågor eller vill föra fram klagomål kontaktar du vår kundservice i första hand.

Du når oss på tel. 0510 - 77 02 61. Du kan också skicka epost till oss på info@lidkpingenergi.se

Glöm inte att uppge ditt kundnummer och telefonnummer om du skickar epost så vi kan kontakta dig.

Opartisk rådgivning och tvistlösning

Om du, efter att ha varit i kontakt med kundservice, fortfarande inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende kan du få extern rådgivning eller få ärendet prövat av extern part. Deras uppgift är att hjälpa dig enligt konsumentlagstiftningen.

Opartisk rådgivning ges av Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen.

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Allmänna reklamationsnämnden kan pröva ditt ärende och nås antingen via www.arn.se eller postadress ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.