Sekretessavfall

Destruering av sekretessavfall

Lidköping Energi kan ta emot och destruera sekretessavfall. Företag och privatpersoner som är intresserade av tjänsten tar kontakt med oss via telefon eller via formuläret nedan.
Föranmälan görs till: 0510-77 02 61

Låg sekretess

Personbil 500:- engångskostnad
Personbil+kärra 1016:- /ton + 500:- vägning
Pickup 1016:- /ton + 500:- vägning

Hög sekretess

Personbil 1500:- engångskostnad
Personbil+kärra 3016:- /ton + 1500:- vägning
Pickup 3016:- /ton + 1500:- vägning

Alla priser inkl. moms


Lidköping Energi (leverantören) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar leverantören. Här finns mer information om hur vi hanterar personuppgifter.