Sponsring

Vi stöttar lokala initiativ som bidrar till ett levande Lidköping.

 
Syftet med de aktiviteter och projekt vi stöttar är att;
 
- Bidra till att öka kunskapen om avfall, fjärrvärme och energifrågor i allmänhet och i Lidköping Energi i synnerhet
 
- Vara lokalt förankrad och utåtriktad verksamhet men inriktning på barn- och ungdomsverksamhet eller i samhället utsatta grupper.
 
- Stärka Lidköping Energis varumärke.

Natur & Miljöboken

Vi är stolta att få vara med och bidra till att barn i Lidköpings kommun får utbildning inom miljö och hållbarhet. I många år har vi valt att samarbeta med Natur & Miljöboken som är ett läromedel i miljö avsedd för barn mellan 10 och 12 år. Genom förlagets samverkan med kommuner, företag och organisationer ges boken ut kostnadsfritt till skolorna i kommunen. Böckerna visar på ett roligt och pedagogiskt sätt hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. Läromedelserien består av tre steg avsedda för grundskolan årskurs 4-6.