Priser och Villkor Privat

Ditt fjärrvärmepris består av tre delar

 

Energiavgift

Du betalar för varje kilowattimme fjärr-värme du använder varje månad. Priset varierar under året. Högst pris betalar du på vintern, lägre på vår/höst och lägst på sommaren. Anledningen till att priset va-rierar beror på att våra kostnader är lägre när efterfrågan är mindre och större när efterfrågan är högre. Vintertid kan vi ibland behöva elda dyrare bränsle.

Effektavgift

Priset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov din fastighet har, desto mer kräver den från fjärrvärme-systemet. Detta kallas abonnerad effekt och kan jämföras med säkringsstorlek på el. Din fastighets maxbehov räknas om en gång per år och baseras på förbrukningen de två senaste åren under perioden december – februari. Din effektavgift minskas om du minskar användningen av energi under dessa månader. Så det som kan ses ut som en fast avgift på fakturan går att påverka genom att använda mindre fjärrvärme. Här har vi samlat allt du behöver veta om abonnerad effekt.

Fast Årsavgift

Om du har en större abonnerad effekt än 18 kW betalar du en fast årsavgift men med ett lägre effektpris.

Priser 2024

Energiavgift [öre/kWh] Effektavgift [kr/kW och år] Fast avgift [kr/år]
Prisgruppdec-marapr-maj sep-nov jun-aug
1A. Småhus <18,0 kW84,063,3 20,67360
1B. Småhus >18,0 kW84,063,3 20,63766476

Alla priser inkl. moms
Min. effekt 5kW

Exempelkunder

Årlig förbrukningAb. effektTotal årskostnadVarav effektavgiftVarav fast kostnadVarav energiavgift
10 000 kWh5,5 kW11 449 kr736 x 5,5 kW = 4 048kr0 kr7 401 kr
15 000 kWh7,7 kW16 769 kr736 x 7,7 kW = 5 667 kr0 kr11 102 kr
20 000 kWh10,1 kW22 236 kr736 x 10,1 kW = 7 434 kr0 kr14 802 kr
30 000 kWh15,1 kW33 318 kr736 x 15,1 kW = 11 114 kr0 kr22 204 kr
40 000 kWh21 kW43 977 kr376 x 21 kW = 7 896 kr6 476kr29 605 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.

 

 Hur bestäms den abonnerade effekten?

Vår prismodell


Läs mer
Vår prismodell syftar till att ge dig som kund större incitament att effektivisera din energianvändning. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund på, Lidköping Energi och miljön på.

.

En detaljerad beskrivning prismodellen hittar du här.


Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. Avgiften baseras på de verkliga kostnaderna för grävning, ledningsmaterial och arbete. En bedömning görs för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

Stolta medlemmar av Prisdialogen


Läs mer
Lidköping Energi är sedan 2018 medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. Villaägarnas riksförbund representerar dig som villaägare. Mer information hittar du här.

Allmänna avtalsvillkor för konsument


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Läs mer här

Nils Holgersson rapporten - jämför fjärrvärmepriset i Sveriges kommuner


Läs mer
I undersökningen som utförs varje år jämförs Sveriges samtliga 290 kommuner där  Lidköping Energi rankas på plats 80. Läs mer här