Priser och Villkor Privat

Ditt fjärrvärmepris består av tre delar

 

Energiavgift

Du betalar för varje kilowattimme fjärr-värme du använder varje månad. Priset varierar under året. Högst pris betalar du på vintern, lägre på vår/höst och lägst på sommaren. Anledningen till att priset va-rierar beror på att våra kostnader är lägre när efterfrågan är mindre och större när efterfrågan är högre. Vintertid kan vi ibland behöva elda dyrare bränsle.

Effektavgift

Priset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov din fastighet har, desto mer kräver den från fjärrvärme-systemet. Detta kallas abonnerad effekt och kan jämföras med säkringsstorlek på el. Din fastighets maxbehov räknas om en gång per år och baseras på förbrukningen de två senaste åren under perioden december – februari. Din effektavgift minskas om du minskar användningen av energi under dessa månader. Så det som kan ses ut som en fast avgift på fakturan går att påverka genom att använda mindre fjärrvärme. Här har vi samlat allt du behöver veta om abonnerad effekt.

Fast Årsavgift

Om du har en större abonnerad effekt än 18 kW betalar du en fast årsavgift men med ett lägre effektpris.

Priser för privatkund <18kW

Priserna gäller 2023

Energi

December till mars: 75,0 öre/kWh
April till maj och september till november: 56,6 öre/kWh
Juni till augusti: 18,3 öre/kWh

Effekt

657 kronor/kW och år

Fast kostnad

0 kronor/per år
Alla priser inkl. moms

Priser för privatkund >18kW

Priserna gäller 2023

Energi

December till mars: 75,0 öre/kWh
April till maj och september till november: 56,6 öre/kWh
Juni till augusti: 18,3 öre/kWh

Effekt

337 kronor/kW och år

Fast kostnad

5 782 kronor/per år
Alla priser inkl. moms

Exempelkunder

Årlig förbrukning
Ab. effekt
Se "Hur bestäms den abonnerade effekten?"
Total årskostnad
Varav effektavgift
Effektavgiften utgörs av din abbonerade effekt multiplicerad med effektkostnaden.
Varav fast kostnad
Varav energiavgift
Energiavgiften är din rörliga kostnad som baseras på din förbrukning. Energipriset skiljer sig under året.
10 000 kWh5,5 kW10 225 kr657 x 5,5 kW = 3 614 kr0 kr6 611 kr
15 000 kWh7,7 kW14 975 kr657 x 7,7 kW = 5 059 kr0 kr9 916 kr
20 000 kWh10,1 kW19 858 kr657 x 10,1 kW = 6 636kr0 kr13 222 kr
30 000 kWh15,1 kW29 573 kr657 x 15,1 kW = 9 921 kr0 kr19 832 kr
40 000 kWh21 kW39 302 kr337 x 21 kW = 7 077 kr 5 782kr26 443 kr

Notera att tabellen beskriver exempelkunder och alltså inte den kostnad som alla kunder med aktuell förbrukning har. Den verkliga kostnaden beror inte enbart på hur mycket som förbrukas utan också när på året förbrukningen sker. Alla priser inkl. moms.

 

 Hur bestäms den abonnerade effekten?

Vår prismodell


Läs mer
Vår prismodell syftar till att ge dig som kund större incitament att effektivisera din energianvändning. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och miljöklok energianvändning. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att Lidköping Energi på sikt inte behöver elda dyrt bränsle i samma utsträckning då det är riktigt kallt. Det tjänar både du som kund på, Lidköping Energi och miljön på.

.

En detaljerad beskrivning prismodellen hittar du här.


Hur ansluter jag mig?


Läs mer
Om din fastighet ligger i anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet så finns möjlighet att få den ansluten till fjärrvärmen mot en anslutningsavgift. Avgiften baseras på de verkliga kostnaderna för grävning, ledningsmaterial och arbete. En bedömning görs för varje fall baserat på bl.a. fastighetens lokalisering och storlek. Funderar du på att ansluta din fastighet till fjärrvärmen och vill ha mer information om detta så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 

Stolta medlemmar av Prisdialogen


Läs mer
Lidköping Energi är sedan 2018 medlemmar i Prisdialogen. Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. Villaägarnas riksförbund representerar dig som villaägare. Mer information hittar du här.

Allmänna avtalsvillkor för konsument


Läs mer
För leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Läs mer här

Nils Holgersson rapporten - jämför fjärrvärmepriset i Sveriges kommuner


Läs mer
I undersökningen som utförs varje år jämförs Sveriges samtliga 290 kommuner där  Lidköping Energi rankas på plats 80. Läs mer här