Nytt Klimatbokslut

Klimatbokslut för 2023

Vi har tagit fram Klimatbokslut sedan 2018 i samarbete med, Profu, ett oberoende konsult- och forskningsföretag . Klimatbokslutet hjälper till att identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats över tid och var framtida åtgärder bör vidtas för att ytterligare minska klimatpåverkan. Bokslutet ger en omfattande bild av Lidköping energis klimatpåverkan, inte bara genom att presentera företagets egna utsläpp, utan också genom att belysa hur företaget bidrar till att undvika ytterligare utsläpp i samhället.

Läs hela klimatbokslutet här: Klimatbokslut 2023