Företagsinformation

Genom att ta tillvara på sådant som inte går att materialåtervinna skapar vi skön värme och el som kan delas av alla. Vi levererar fjärrvärme till 95 % av hushållen och 60 % av industrin i Lidköpings tätort via 420 km rör. Av ångan som bildas i processen producerar vi el som räcker till 5 000 hushåll.

Lidköping Energi har funnit som kommunägt bolag sedan 1974. Den nuvarande avfallseldade produktionsanläggningen PC Filen driftsattes vintern 1985.

Personalbild Lidköping Energi 1985

Personal 1985

1974  Lidköpings Värmeverk AB registreras - fjärrvärmenätet består av oljepannor.

1985  Huvudanläggningen PC Filen med avfallspannorna P3 och P4 tas i drift.

1992  Reservanläggningen Släggan driftsätts.

2002  Avfallspanna P5 inklusive ångturbin tas i drift.

2006-2008  Kraftig utbyggnad av fjärrvärmenätet - från 3100 till 4200 kunder.

2008  Ytterligare en turbin tas i drift.

2012  Avfallspanna P6 driftsätts.

2016  Namnbyte från Lidköpings Värmeverk till Lidköping Energi.

2021  Ny allbränslepanna P7  ersätter panna P3 & P4 och ny turbin tas i drift.

Strävan att bidra till ett hållbart samhälle och skapa kostnadseffektiva och uthålligt energisystem genomsyrar hela bolaget. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi verkar och lever i och är stolta över att vi bidrar till att göra Lidköping till en mer hållbar stad.

”Verksamheten ska drivas med god leveranssäkerhet och på sådant sätt att den är till fördel för Lidköpings invånare” – ägardirektiv Lidköping Kommun

 

Här kan du läsa våra senaste styrelseprotokoll

Historik bränsleanvändning 1977-2023