Anmäl lukt

Luktar det illa?

 

Lidköping Energi förbränner avfall, vilket är bra ur miljösynpunkt. Men ibland kan det tyvärr lukta illa från vår anläggning. Vår målsättning är att avfallet ska lukta så lite och så sällan som möjligt.
Genom snabb rapportering av lukt har vi möjlighet att kartlägga orsaken bakom lukten och möjligheten att utföra eventuella förbättringsåtgärder.

 

För att rapportera en lukt, vänligen använd formuläret nedan.

Jag vill rapportera en lukt.

Gå med i vår luktpanel

Har du en känslig näsa för doft och bor i Lidköpings tätort?

 

Svarar du ja på dessa frågor hoppas vi att du vill ingå i vår luktpanel. Vi söker därför nu boende i tätorten som vill hjälpa oss att rapportera vart och när lukt har känts.

 

Kan du tänkta dig att hjälpa oss? Anmäl ditt intresse till Christian Olausson på tel 0510-77 13 71 eller christian.olausson@lidkopingenergi.se