Skötsel och tips

SKÖTSEL OCH HANTERING AV DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL

Egentligen behöver du inte göra så mycket. Din fjärrvärmecentral är redan på plats och sköter sig bra själv. Rätt värden är inställda och din mätare skickar registreringar till oss på distans. Men det finns vissa tips och skötselråd som kan göra att du sparar pengar och får ett bättre inomhusklimat. Har du andra frågor om din central är du alltid välkommen att kontakta oss på: 0510-77 02 61.

Bild på när personal hämtar sopor.

Justera inomhusklimatet

Din fjärrvärmecentral anpassar sig automatiskt efter utomhustemperaturen. När det blir varmare än 17°C utomhus, stängs värmetillförseln automatiskt av. Blir det kallare sköter fjärrvärmecentralen också sig själv. För att justera inomhustemperaturen används reglercentralen som sitter på din fjärrvärmeanläggning. Du har antingen en reglercentral från Siemens eller en från Danfoss. Din fjärrvärmecentral är inställd baserat på de väderförhållanden som råder i Lidköping. Vill du själv reglera din inomhustemperatur gör du det på reglercentralen.

Reglercentral från Danfoss

På reglercentralens framsida finns två rattar. De är dessa du justerar temperaturen med. Den undre ratten ska stå på klocksymbolen. Gör den detta behöver du inte göra något mer med den. På den övre ratten justerar du hur varmt det ska vara i ditt hus. Siffran 0 motsvarar cirka 20°C. För att höja temperaturen vrider du ratten mot +8. Varje punkt motsvarar cirka 2°C. Stäng inte av anläggningen. Om du inte vill att anläggningen ska producera någon värme ställer du ratten på –8. Då går cirkulationspumpen igång cirka en gång i veckan. Detta gör att igångsättningen, när du väl vill ha varmare igen, går smidigare.

Reglercentral från Siemens

På reglercentralens framsidan finns en ratt och två knappar, en autoknapp och en med en handsymbol. Autoknappen ska vara på och lysa. Handknappen ska du inte röra. Med ratten justerar du inomhustemperaturen. Siffran 20 motsvarar cirka 20°C. För att höja temperaturen vrider du på ratten mot 26. Varje punkt motsvarar cirka 2°C.Stäng inte av anläggningen. Om du inte vill att anläggningen ska producera någon värme ställer du ratten på punkten som motsvarar 8°C. Då går cirkulationspumpen igång cirka en gång i veckan. Detta gör att igångsättningen, när du väl vill ha varmare igen, går smidigare.

Bild på en grävskopa.

Vi bränner avfall i kategori A och B

Kategori A och Kategori B är de primära kategorierna av avfall som vi förbränner. Vi blandar avfallet så att våra pannor får precis rätt mix av avfall för att prestera på bästa sätt avseende miljö och effekt. När vi blandat till rätt mix av avfall får vi ut ca 3 MWh energi per ton avfall. Jämförelse: energin i en m3 olja är cirka 10 MWh.

 
 

1 ton avfall = 3 MWh energi

Kategori C

Kategori C innehåller specialavfall som endast tas emot i begränsad omfattning efter överenskommelse. Det kan handla om svårhanterat material som till exempel storsäckar från lantbruket, plastband, slangar, rep, heltäckningsmattor och tyger. 

Obrännbart, olämpligt och farligt avfall

Obrännbart, olämpligt samt avfall som är klassat som farligt avfall tar vi aldrig emot. 

Avfallet vi importerar

Avfallet vi importerar och förbränner i vår anläggning regleras och kontrolleras strikt. För att få transportera avfall inom EU krävs tillstånd från respektive lands myndigheter – i Sverige lämnar Naturvårdsverket ut transporttillståndet. Utöver miljöinstanserna ska också tull, länsstyrelse och den kommunala miljönämnden kontaktas. Vi upprättar kravspecifikationer för vad avfallet får innehålla och tar då hänsyn till energiinnehåll, klimat och miljö för att processen i sin helhet ska bli så effektiv och klimatvänlig som möjligt. Vi har en ständig diskussion med våra leverantör angående avfallets kvalitet och påtalar alltid eventuella brister. Vi utför också regelbundna kontroller av det levererade avfallet hos oss på anläggningen.

Miljöbild på ett fartyg på vänern.