Ytterligare ett år utan anmärkningar i miljörevisionen

Ytterligare ett år utan anmärkningar i miljörevisionen

 

Lidköping Energi får återigen väl godkänt i årets miljörevision och certifieras än en gång enligt ISO 14001:2015.
- Det känns fantastiskt skönt att gå igenom revisionen utan några avvikelser. Det är ett kvitto på att vi arbetar långsiktigt, strukturerat och på rätt sätt med miljöfrågorna i hela företaget, säger Johan Ekblad miljösamordnare Lidköping Energi.

 

 

 Certifiering enligt ISO 14001:2015

 

 RISE (Research Institutes of Sweden) konstaterar efter vårens revisionsperiod att Lidköping Energi återigen uppfyller samtliga krav för att certifieras enligt ISO 14001:2015. RISE konstaterar att organisationens förutsättningar, intressentkrav och processer är identifierade och dokumentationen är välskött och uppdaterad.
Lidköping Energi har den senaste treårsperioden utvecklat och förbättrat sin miljöprestanda inom en rad olika områden bland andra;
- En anläggning för dagvattenrening har tagits i drift vilket innebär att vattnet renas från mikroplaster innan det återanvänds i verksamheten eller renas på tungmetaller innan utsläpp till recipient.
- En utökad vattenrening byggs just nu i samband med investering i ny panna. Den nya vattenreningen kommer ge lägre ammonium- och salthalter i det vatten som lämnar anläggningen samt minskar behovet av köpt stadsvatten då det renade vattnet kan återinföras i pannorna igen.
- Utsläppen av kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx) har minskat med 20 % och kommer med stor sannolikhet minska ytterligare när den nya pannan står klar i slutet av 2021.
- Antalet unika kemikalier har minskat med 40 % de senaste tre åren.

 

Förbättringsarbetet fortsätter

 

Även om ISO-revisionen inte påvisar några brister så finns det alltid möjligheter till ytterligare förbättringar av vårt miljöarbete.
- Tillsammans med RISE har vi identifierat några förbättringsförslag som kan göra oss ännu bättre. Det inspirerar oss i det fortsatta miljöarbetet avslutar Johan.