Teckna Pooltaxa

Teckna Pooltaxa

Alla småhus anslutna till fjärrvärme (i prisgrupp 1A eller 1B) har möjlighet att teckna tilläggstjänsten Pooltaxa. Pooltaxan innebär att det rörliga energipriset (öre/kWh) som normalt sett gäller under perioden juni-augusti även gäller under maj och september.

Kostnaden för pooltaxa är en fast avgift på 1 040 kr. Avgiften delas upp i lika stora delar månadsvis under perioden maj-september. Lidköping Energi har rätt att justera den fasta avgiften från ett år till ett annat och ska då kommunicera detta skriftligen i god tid innan maj månad.

Pooltaxa löper på tillsvidare om det inte sägs upp.