Start för ångblåsning av Lidköping Energis nya panna

Start för ångblåsning av Lidköping Energis nya panna 27 oktober.

 

Lidköping Energi tar nu ännu ett steg framåt i driftsättningen av den nya pannan som ersätter två äldre uttjänta pannor. Som ett led i driftsättningen kommer pann- och rörsystemet blåsas rent, så kallad ångblåsning. Ångblåsningen kommer ge upphov till en del väsen i centrala Lidköping och väntas pågå i cirka en vecka med start 27 oktober.
– Vi blåser rent systemet för att vara på den säkra sidan att det inte finns några orenheter i rören från exempelvis svetsarbeten, säger Bengt-Olof Andersson, projektansvarig Lidköping Energi.

 

 

Tillfälligt höga ljud

 

Ångblåsning innebär att ånga med högt tryck blåses genom rören i pann- och rörsystemet. Efter varje ångblåsning kyls rörledningarna ned för att sedan värmas upp igen vid nästa ångblåsning. Vid temperaturskillnaderna lossnar orenheter i rören och blåses bort med hjälp av det höga trycket. Ångan släpps sedan ut vilket gör att det kan bli en del oväsen i tätorten och ånga kan ses stiga från värmeverket. Ångan som kommer ut är vanlig vattenånga och helt ofarlig. Ångblåsningen är planerad dagtid mellan klockan 7 och 18 och kan pågå upp mot en vecka med start den 27 oktober.
– Efter ångblåsningen fortsätter intrimning av pannan för att kunna driftsätta den i mitten av november. Lagom till jul förväntas provdriften vara klar och vi kan ta över pannan från vår leverantör Valmet, säger Bengt-Olof.

 

Om investeringen

 

Investeringen i en ny panna var nödvändig för att kunna säkra trygga leveranser, då de gamla pannorna varit med sedan anläggningen togs i drift vintern 1985. Pannan är en så kallad allbränslepanna och kan eldas med både avfall och biobränsle vilket ger en större flexibilitet. En ny turbin för elproduktion kommer att tas i drift i mars 2022 och dubblera företagets elproduktion. Den förväntade elproduktionen beräknas till 45 GWh vilket motsvarar hushållselen till cirka 7 000 hushåll. I projektet ingår även utrustning för effektivare vatten- och rökgasrening vilket minskar bolaget miljöpåverkan. Beräknad driftsättning är den 20 december.