Prisdialogen – Ökad insyn och förståelse

Prisdialogen – ökad insyn och förståelse

 

- Det är unikt med den insyn vi har i Lidköping Energi. Jag menar hur många branscher är öppna med sin prissättning, och där vi som kund har möjlighet att påverka prisförändringar? säger Claes-Bore Niklasson från Riksbyggen när vi träffar honom.

 

Claes-Bore Niklasson arbetar sedan drygt åtta år som teknisk förvaltare och kundansvarig på Riksbyggen i Lidköping. För honom är det en självklarhet att delta i Prisdialogen två gånger om året. Det ger honom, och de bostadsrättsföreningar han företräder, ett värdefullt underlag i budgetarbetet då uppvärmningen är den enskilt största kostnaden för en bostadsrättsförening. Vid årets avslutande dialogmöte presenterades prisförändringen för 2022 samt en prognos för de två efterföljande åren.

- Dialogen skapar förståelse åt båda håll, vi får en förståelse för Lidköping Energis verksamhet och kostnader samtidigt som de får en förståelse för de utmaningar som vi kunder står inför menar Claes-Bore.
Vid årets inledande dialogmöte framkom önskemål från kundrepresentanterna att eventuella prisjusteringar ska göras på det rörliga energipriset och inte på effektpriset eller den fasta årsavgiften.

- Vi vill att prissättningen på fjärrvärme ska skapa incitament för bostadsrättsföreningarna att göra energi- och miljöbesparingar, säger Claes-Bore.

Önskemålet framfördes sedan till Lidköping Energis styrelse som beslutade att nästkommande års prisjustering enbart kommer göras på energipriset. Ett bevis på att Prisdialogen har fungerat.

 

Värdefulla insikter

 

Kaja Nylén, Värmenätschef, ansvarar för genomförandet av Prisdialogen på Lidköping Energi. Hon ser en stor nytta med Prisdialogen.

- Vi vill vara transparanta med våra kostnader och visa de utmaningar som vi i fjärrvärmebranschen står inför. Samtidigt får vi värdefulla insikter från våra kunder och deras framtida förväntade behov av energi, konstaterar hon.

Allt fler fastigheter har idag någon form av smart styrning för att optimera energianvändningen, så även Riksbyggen.

- Vi arbetar aktivt med att använda energin på rätt sätt, förutom att det ofta ger ekonomiska vinster, skapar en jämn inomhustemperatur bättre boendekomfort, säger Claes-Bore.

För Lidköping Energis del innebär ett jämnare effektuttag att risken för att behöva elda dyrare bränslen under riktigt kalla dagar minskar. Att minska effekttopparna är därför en klimatvinst och ekonomisk vinst som gynnar båda parter.

 

Klimatdialogen – ett tillägg till Prisdialogen

 

Genom tillägget Klimatdialogen kan fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen utöka dialogen med kunder och andra aktörer för att diskutera lokala klimat- och miljöfrågor. Något som både Claes-Bore och Katja ställer sig positiva till, då det idag saknas ett naturligt forum för dessa frågor.

- Vi behöver tänka globalt och agera lokalt. Att förbränna restavfall är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på energi. Jag gillar det cirkulära tänket, säger Claes-Bore.

Han berättar att miljöengagemanget varierar mellan föreningarna, men att miljöinvesteringar ofta skapar ringar på vattnet. Investerar en förening på solceller kommer ofta frågor om solcellsinvestering från en annan förening. I föreningarna görs både små och stora förändringar för att minska sitt klimatavtryck. Så visst finns det engagemang och en vilja att göra rätt.

- Sen behöver inte miljötänket gå till överdrift, men alla kan göra något. Jag försöker styra upp tonåringarna hemma att sortera rätt, jag kör laddhybrid och försöker göra smarta val. En gång tog jag med mig egna sugrör i metall på en resa till Malmö. Men det var nog mer för att jag inte gillar pappsugrören som gäller nu, skrattar Claes-Bore.

 

Läs mer om Prisdialogen