Möt våra medarbetare

henrik på fältarbete

Drifttekniker - Henrik

Henrik är en av våra 17 drifttekniker som ser till rätt mängd fjärrvärme, ånga och hetvatten produceras för att täcka det säsongsvarierande behovet av energi hos våra kunder. Henrik är även ledare för sitt skift.

Hur kan en dag se ut?

När vårt skift tar vid sker en skiftöverlämning där vi får reda på vad som hänt på tidigare skift, vilka pågående arbetsuppgifter som ska utföras och om det finns inhyrd personal i anläggningen. Driftteknikerna turas om att bemanna kontrollrummet och vara ute i anläggningen. De arbetsdagar som spenderas i kontrollrummet ansvarar man för att styra och övervaka processanläggningen som innefattar 7 förbränningspannor och två turbiner. De arbetspass som tillbringas ute i anläggningen innehåller bland annat ronderingar och av- och påställningar. Vissa nätter och helger stöttar driftpersonalen även upp på bränsleavdelningen. Skiftet avslutas sedan som det började med en överlämning.

Vad krävs för att arbeta som drifttekniker?

Det finns yrkesutbildningar till drifttekniker inom energiproduktion men utbildning är inget krav. Däremot krävs erfarenhet från och förståelse för processindustri. Nytt är ett lagkrav att den person som bemannar kontrollrummet är certifierad pannoperatör.
- För att trivas som drifttekniker är det bra att vara stresstålig och självgående. Och givetvis trivas med skiftgång, säger Henrik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med jobbet är variationen av arbetsuppgifter och att vi arbetar med både ny och lite äldre teknik. Att jobba skift passar mig perfekt då vi jobbar intensivt i perioder för att sedan få några dagars sammanhängande ledighet.

Vad är det bästa med Lidköping Energi?

Henrik svarar utan att tveka sammanhållningen. Han syftar främst till det egna skiftlaget men även mellan de olika avdelningarna. Att företaget uppmuntrar till friskvård med både eget gym och möjlighet att ta del av Lidköpings kommuns friskvårdsutbud är värdefullt.

Andreas 1100 x 480

Servicetekniker - Andreas

Andreas arbetar som servicetekniker på distributionsavdelningen. Avdelningen består av sju personer varav en värmenätschef, tre servicetekniker och tre distributionssamordnare. Tillsammans ansvarar teamet för fjärrvärmenätet och utför servicearbeten hemma hos våra kunder. Med ett fjärrvärmenät motsvarande 420 km rör och drygt 4 300 kunder kan det ibland uppstå mer eller mindre akuta fel.

Hur kan en dag se ut?

Serviceteknikerna turas om att ansvara för telefonen för felanmälan, dessa dagar viks helt åt kundservice för att kunna ge snabb service och felavhjälpning. När arbetsdagen börjar vet Andreas inte vad för uppdrag som väntar. Det vanligaste ärendena kunden ringer om är att varmvattnet dröjer, inte håller tillräcklig temperatur eller att vattnet håller dåligt tryck. De allra flesta felen är enkelt åtgärdade och en del frågor avhjälps direkt i telefon. Övriga dagar ägnas åt underhåll av fjärrvärmenätet, främst planerade men ibland även akuta underhåll som vid en läcka. Var 5e vecka har servicekillarna beredskap utanför ordinarie arbetstid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag gillar frihetskänslan det innebär att inte sitta instängd 8 timmar om dagen och att arbetsuppgifterna varierar.
– Det som driver mig är att hålla kunden nöjd och vara behjälplig så snabbt det bara går, poängterar Andreas.

Hur är det att arbeta på Lidköping Energi?

  • Jag uppskattar känslan av att Lidköping Energi är en trygg arbetsplats och ett stabilt företag säger Andreas. Vidare lyfter han den goda gemenskapen och kamratskapet både i den egna avdelningen och över avdelningsgränserna.

 

richard och walle på fältarbete

Underhållsmekaniker - Richard och Christoffer

Richard och Christoffer arbetar båda två som underhållsmekaniker på underhållsavdelningen. Avdelningen består av nio personer varav en underhållschef och en underhållsplanerare. Tillsammans ansvarar teamet för den löpande felavhjälpningen samt långsiktigt underhållsarbete.

Hur kan en dag se ut?

När vi kommer till jobbet på morgonen går vi gemensamt igenom eventuella felrapporter och händelser som uppstått under natten/helgen. Åtgärderna prioriteras och felen börjar avhjälpas. Underhållsmekanikerna har olika ansvarsområden. Richard arbetar främst med mottagningshallarna för avfall, samt bränslesystemet som ser till att bränslet når våra pannor. Christoffer som nyligen gått från driftsavdelningen till underhållsavdelningen har inte fått något huvudområde att ansvara för. Med hans bakgrund som driftmaskinist arbetar han mycket med underhåll av pannorna. Förutom direkt felavhjälpning eller strategiskt underhållsarbete utför de större och mindre förbättringsarbeten i fastighet. I rollen ingår även beredskap utanför ordinarie arbetstid var 8:e vecka.

Vad är det bästa med ert jobb?

Båda killarna är överens om att det bästa med sitt arbete är att den ena dagen aldrig är den andra lik. – Det är en drivkraft att veta att vårt arbete är en del i energiförsörjningen i samhället, fungerar inte anläggningen måste vi elda olja vilket både är kostsamt och dåligt för miljön, säger Richard.
- Utmaningar och problemlösning som gör att jag får tänka utanför boxen gör att jag trivs i min roll.

Hur är det att arbeta på Lidköping Energi?

Christoffer fick sin första anställning hos oss redan som 16 åring och har under årens lopp hunnit testa på flera olika roller inom företaget. Richard har arbetat hos oss i drygt 3 år. Killarna är överens om att gemenskapen, hjälpsamheten bland avdelningskollegorna och de övriga avdelningarna gör att de trivs på företaget.