Forskningsprojekt för att binda koldioxid

Lidköping Energi deltar i forskningsprojekt för att binda koldioxid

 

Varje år deponeras stora mängder restprodukter i form av slagg och aska från fjärrvärmeverk. Men restprodukterna, som innehåller alkalimetaller, skulle i stället kunna användas till att fånga upp koldioxid och skapa nya värdekedjor. Genom ett projekt som vi driver tillsammans med  RISE ser vi att det i stället är möjligt att använda askan för att fånga in koldioxid och samtidigt få fram ett material som kan säljas eller användas på olika sätt.

Cementindustrin har en betydande påverkan på klimatet, och dess 8% av de globala växthusgasutsläppen har varit en påminnelse om behovet av förändring. Cement, även om det endast utgör 10-15% av betongens totala vikt, står för över 90% av betongens klimatpåverkan.

För att möta Sveriges ambitiösa mål om nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och senare uppnå negativa utsläpp, har betong- och cementindustrin liksom fjärrvärmebranschen fastställt målet att vara klimatneutrala år 2045. Genom koldioxidavskiljning, utnyttjande och lagring (CCUS) som en åtgärd har branscherna sikte på att minska eller eliminera utsläppen av växthusgaser.

RISE, som är ett oberoende statligt forskningsinstitut, leder för närvarande arbetet med att utveckla CCUS-teknik för att minska betongens klimatpåverkan. Denna teknik bygger på karbonatisering av industriella rester som metallurgisk slagg. Enkelt uttryckt, fångar processen upp koldioxid från rökgaser och binder den till restprodukter som slagg och aska. Produkterna som uppstår används sedan som alternativa bindemedel i betongen, vilket minskar beroendet av cement.

Karbonatisering är en naturlig process där koldioxid reagerar med kalcium och magnesium. Denna metod kan tillämpas på olika material, och i detta fall utnyttjas restprodukter med höga halter av kalcium och magnesium. RISE samarbetar med Lidköping Energi i detta projekt och använder askan från förbränningen av avfall. Inte bara minskar detta betongens miljöpåverkan, utan det leder också till ökad resurseffektivitet i samhället.

Lidköping Energi tar aktivt steg mot en hållbarare framtid genom att inte bara undvika deponi av sina restprodukter utan också genom att utforska möjligheten att använda dem för att fånga in koldioxid. Detta är ett exempel på hur innovativa samarbeten och tekniker kan vara nyckeln till att nå klimatmålen.